Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Na této stránce naleznete základní informace o zkouškách loveckých slídičů

.

Obrazek

.

ÚVOD

   

   Plemena slídičů jsou nedílnou součástí české myslivecké kynologie. Těší se zájmu jak myslivecké, tak ostatní kynologické veřejnosti pro svou inteligenci a nadanost, což jim dává předpoklad pro všestranné lovecké využití. Jejich menší tělesná stavba má své jisté výhody – menší nároky na ustájení, výživu a snadnější přepravu. To ale neznamená, že jsou menší svým výkonem.

Tento zkušební řád byl koncipován tak, aby mohla všechna plemena slídičů při dobrém vedení úspěšně zvládnout všechny disciplíny jednotlivých druhů zkoušek. Jeho náročnost odpovídá podmínkám při dnešním výkonu práva myslivosti a je zárukou, že pes, který úspěšně vykoná některou ze zkoušek, bude platným pomocníkem svého vůdce

.

ZV – ZKOUŠKY VLOH

   

   odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku.  Více zde

 

PZ – PODZIMNÍ ZKOUŠKY

 

    splnění limitních disciplin nebo PZ v kterékoliv ceně kvalifikuje loveckého slídiče jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře.  Více zde

 

 

LZ LESNÍ ZKOUŠKY

 

    splnění limitních disciplin nebo LZ v kterékoliv ceně kvalifikuje loveckého slídiče jako lovecky upotřebitelného pro vyhledání a dosled spárkaté zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.  Více zde

 

 

SVP – ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ VODNÍ PRÁCE

 

    kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře v honitbách s rozsáhlými vodními plochami a chovem vodní zvěře.

    Zkouší se podle zkušebního řádu pro zkoušky ohařů.

 

 

BZ – BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY

 

    kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará více než 12 hodin. Těchto zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů, jezevčíků, teriérů, honičů a retrieverů a zkoušena jsou dle tohoto zkušebního řádu. Na BZ musí být stopní dráha nejméně 12 hod. stará (zakládá se předchozí den).  Více zde

 

 

VZ – VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY

 

    jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, prokáží schopnost všestranně pracovat v lese, v poli i ve vodě, mohou být zapsáni v plemenné knize jako psi univerzální „U“.   Více zde

 

 

MMŠ – MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ

 

je vrcholnou mezinárodní soutěží slídičů. Podrobnosti jsou uvedeny ve Statutu MMŠ. MMŠ se zkouší dle ZŘ pro všestranné zkoušky slídičů. Soudcovská tabulka MMŠ je shodná se soudcovskou tabulkou všestranných zkoušek slídičů. Z důvodu zadání titulu CACIT se upravují některé disciplíny na základě Reglementu B – FCI pro mezinárodní zkoušky loveckých slídičů takto:

Disciplína „Nahánění“ se zkouší 2x 10 min. v různých lečích.

Disciplína „Dohledávka a přinášení pernaté zvěře“ se zkouší bezprostředně po slídění a vzdálenost pohozené zvěře se zvětšuje z 30 kroků na 50.

Disciplína „Vlečka se srstnatou zvěří“ – délka vlečky se prodlužuje z 200 kroků na 400.

Aby nejlepší pes v celkovém pořadí získal titul CACIT, musí dosáhnout I. ceny, musí prokázat hlasitost, musí z disciplíny „Nahánění“ získat známku 4 a nejméně 4x známku 4 z disciplín „Slídění“, „Vlečka se srstnatou zvěří“, „Dohledávka a přinášení pernaté zvěře“, „Slídění v rákosí“, „Přinášení kachny z hluboké vody“, „Práce na pobarvené stopě“, „Poslušnost a ovladatelnost“. Dále je určeno, že zbývající disciplíny z těchto, které nebyly hodnoceny známkou 4, musí být hodnoceny nejhůře známkou 3. 

Druhý pes v celkovém pořadí obdrží res. CACIT, pokud splní všechny podmínky pro udělení CACIT.